vi
  • vi
  • en
  • ko
  • ja
  • zh

Thư viện

Hình ảnh

Hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam - Đài Loan <br/>tại Khu Công Nghiệp Aurora IP

Hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam - Đài Loan
tại Khu Công Nghiệp Aurora IP

Lễ khởi công xây dựng Nhà máy xử lý nước thải <br/>KCN Dệt May Rạng Đông - Aurora IP

Lễ khởi công xây dựng Nhà máy xử lý nước thải
KCN Dệt May Rạng Đông - Aurora IP

Khu Công Nghiệp Dệt May Rạng Đông - Aurora IP <br/>đón tiếp Đoàn đại biểu HĐND các cấp Tỉnh Nam Định

Khu Công Nghiệp Dệt May Rạng Đông - Aurora IP
đón tiếp Đoàn đại biểu HĐND các cấp Tỉnh Nam Định

Tham gia Diễn đàn Bất động sản công nghiệp <br>Việt Nam 2019

Tham gia Diễn đàn Bất động sản công nghiệp
Việt Nam 2019

Tham dự Hội nghị xúc tiến đầu tư tại Đài Loan

Tham dự Hội nghị xúc tiến đầu tư tại Đài Loan

Hình ảnh thực tế hạ tầng Khu CN Dệt May Rạng Đông - Aurora IP

Hình ảnh thực tế hạ tầng Khu CN Dệt May Rạng Đông - Aurora IP

Hình phối cảnh

Hình phối cảnh

Video

Giới thiệu Khu Công Nghiệp Dệt May Rạng Đông - Aurora IP

Giới thiệu Khu Công Nghiệp Dệt May Rạng Đông - Aurora IP

Khởi Công Xây Dựng <br>Khu Công Nghiệp Dệt May Rạng Đông - AURORA - IP

Khởi Công Xây Dựng
Khu Công Nghiệp Dệt May Rạng Đông - AURORA - IP

Catalogue - Brochure

Brochure <br/>Khu Công Nghiệp Rạng Đông - AURORA IP

Brochure
Khu Công Nghiệp Rạng Đông - AURORA IP

http://www.auroraip.vn/
http://www.auroraip.vn/catalog/view/theme/